Kandidaatleden worden uitgenodigd door een van de leden van de Raad van Advies of melden zich op eigen initiatief aan voor ballotage. Neem in het laatste geval contact op met Frits Kremer, voorzitter Raad van Advies (06-15892569) of frits.kremer@mediaset.nl). 

Inschrijving via het inschrijfformulier op deze website is verplicht. Na verzending van het formulier ontvang je een automatische bevestigingsmail, later gevolgd door een mail met de inloggegevens voor de website. 

De kosten van het lidmaatschap voor 2020-2021 bedragen €1.554,- excl. BTW. Indien het lidmaatschap een gedeelte van het kalenderjaar omvat, bedraagt het lidmaatschapsgeld €1.036,- excl. BTW (twee bijeenkomsten) dan we €518,- excl. BTW (één bijeenkomst). NGO's genieten een gereduceerd tarief. Zie hiervoor het inschrijfformulier. 

Om binnen besloten kring open communicatie mogelijk te maken hanteren we voor de leden van Young Foodpolicy een Gedragscode. De Raad van Advies ziet toe op de naleving daarvan. Daarnaast is er een Lidmaatschapsreglement van kracht.